Oorsprong

Deze stekelmuissoort is zoals alle andere soorten afkomstig uit Afrika. Namelijk uit woestijnen, halfwoestijnen en savannes in Egypte. Ook bij de nijldelta worden ze vaak gezien, waar hun naam nijlstekelmuis ook vandaan komt. Ze klauteren tussen de rotsen en laag gebladerde en komen ook vaak in de buurt van mensen voor. Ze vormen zelfs een ware plaag bij de boeren in Egypte, doordat ze alle gewassen aanvreten. Deze diertjes zijn aangepast aan zomers warme dagen en zeer koude nachten, maar in gevangenschap moet er op gelet worden dat ze nooit te koud komen te zitten.
Hoewel de meeste andere soorten een redelijk groot verspreidingsgebied hebben, komt de zwarte nijlstekelmuis niet verder dan Egypte.

De muizen in gevangenschap zijn veelal wildvang of dichte nakomelingen daarvan. De soort is nooit gedomesticeerd geweest en het blijven dus echte kijkdieren en geen knuffeldieren.